Συμβατότητα με browsers: Firefox(60+, όχι εκδόσεις ESR), Chrome