Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 117 41